dimarts, 2 de juliol del 2024

Usos de sòl sobre les Coves del Drac

Plànol de la cova amb els usos del sòl que té a sobre

La tecnologia actual permet detectar la presència de cavitats sota l'àrea on es pretén construir de manera relativament senzilla, però no sempre ha estat així. Al llarg dels anys, algunes edificacions s'han aixecat sense saber que a sota hi havia una cova.

La modificació del sòl sobre les coves, no és una qüestió únicament estructural, que pugui afectar a la integritat morfològica de la cova i també al que es construeix a sobre, com va quedar palès en l'anterior article publicat als Papers de la SEB. Més enllà de les evidents qüestions de seguretat, pot afectar també a la hidrologia, que regula la formació dels espeleotemes, causar contaminació per infiltració i afectar la possible fauna, entre altres aspectes. Per això, conèixer tot el relatiu als diferents casos és important.

Són vàries les publicacions existents sobre l'ús del sòl a sobre de les grans cavitats del llevant i migjorn de Mallorca, i el migjorn de Menorca. Ara s'afegeix a elles aquesta, basada en la topografia més recent de les Coves del Drac (2019) i l'encreuament d'informació del cadastre i l'ICGIB.

ESTIMACIÓ DELS TIPUS D’USOS DEL SÒL SOBRE EL RECORREGUT DE LES COVES DEL DRAC I ALTRES CAVITATS PROPERES DE L’ÀREA DE PORTO CRISTO (MANACOR, MALLORCA). DADES PRELIMINARS, per Pau BALAGUER, Damià VICENS i Francesc GRÀCIA.