Estatuts


La Societat Espeleològica Balear (SEB) és una associació inscrita en el Registre d'Associacions de les Illes Balears amb el número 311000009835.

Els nostres estatuts són públics i els podeu consultar a continuació: