Papers de la Societat Espeleològica Balear, 5

En aquesta pàgina aniran apareixent els articles corresponents al número 5 de la revista Papers de la Societat Espeleològica Balear (2022), a mesura que siguin revisats i publicats. Així, els treballs llistats a continuació tenen el caràcter de publicat a tots els efectes.

Els autors interessats poden consultar les normes de publicació aquí.


  • L'OBRA ESPELEOLÒGICA DE JOAQUIM MARIA BOVER DE ROSSELLÓ (1810-1865), per Joaquín GINÉS i Angel GINÉS
    p. 1-43 Download
  • LA COVA DE SANT FERRAN (SANT FERRAN DE SES ROQUES, FORMENTERA) I LA HISTÒRIA DE LES RECERQUES SUBTERRÀNIES A L'ILLA, per Francesc GRÀCIA i Juan J. ENSEÑAT.
    p. 45-54 Download