Papers de la Societat Espeleològica Balear, núm. 2


Els treballs llistats a continuació han estat acceptats i revisats per la Junta de Publicacions, per formar part del número 2 de Papers de la Societat Espeleològica Balear (2019) i tenen la consideració de publicats a tots els efectes.

Els podeu consultar i descarregar en format PDF des de l'enllaç corresponent.

Cites: BIBTEX ↓

SUMARI

  • NOVES EXPLORACIONS A L’AVENC D’EN XIM (Pollença, Mallorca), per Tomeu PLOMER i Miguel A. GARCÍA
    p. 1-14 
  • LES COVES DE MALLORCA AL LLIBRE D'ÉDOUARD-ALFRED MARTEL "LA SPÉLÉOLOGIE OU SCIENCE DES CAVERNES" (1900), per Joaquín GINÉS i Angel GINÉS
    p. 15-28 
  • BREUS APORTACIONS A LES COVES DE LA ZONA DE CAN FRASQUET (MANACOR, MALLORCA), per Juan J. Enseñat, Alejandro PILARES i Gabriel SANTANDREU
    p. 29-36