dilluns, 25 de març del 2024

Els espeleotemes freàtics de l’holocè

POS d'aragonit, a la cova des Pas de Vallgornera (foto: A. Merino)

Encetam els Papers de la Societat Espeleològica Balear d'enguany (el número 7) amb un interessant treball que recull el coneixement adquirit les darreres dècades sobre els espeleotemes freàtics de l'holocè a les coves de Mallorca.

D'aquesta manera, es complementen articles anteriors, que tractaven la temàtica de l'estudi del nivell marí a partir dels sobrecreixements freàtics en els llacs anquialins de les nostres coves, en períodes geològics més antics, com són el darrer període interglacial o el període compres entre el miocè superior i el pliocè

Els estudis posen de manifest com al llarg dels darrers 4000 anys el nivell de la mar ha gaudit de llargs episodis on s'ha mantingut en línies generals excepcionalment estable.

Aquest article constitueix la darrera contribució del nostre benvolgut company Àngel Ginés, a la memòria del qual està dedicat.

Ho podeu descarregar en el següent enllaç:

ELS ESPELEOTEMES FREÀTICS DE L'HOLOCÈ A LES COVES DE MALLORCA: EVOLUCIÓ DELS CONEIXEMENTS I INVESTIGACIONS RECENTS SOBRE EL NIVELL DE LA MEDITERRÀNIA DURANT ELS DARRERS 4000 ANYS, per Joaquín GINÉS, Bogdan P. ONAC, Angel GINÉS, Joan J. FORNÓS, Francesc GRÀCIA, Victor J. POLYAK, Paola TUCCIMEI, Michele SOLIGO i Yemane ASMEROM.