Papers de la Societat Espeleològica Balear, 4

A continuació trobareu els articles corresponents al número 4 (2021) de la revista Papers de la Societat Espeleològica Balear.

Tots els treballs llistats en aquesta pàgina han de considerar-se acceptats, revisats i publicats a tots els efectes amb la data indicada en cadascun d'ells.


SUMARI

  • NORBERT FONT I SAGUÉ A MALLORCA (22-23 DE FEBRER DE 1909): PROSPECCIÓ D'AIGÜES SUBTERRÀNIES I VISITA A LA COVA NOVA DE SON LLUÍS DE PORRERES, per Enric ARAGONÈS i VALLS.
    p. 1-17 Download