dilluns, 20 de novembre del 2017

Primera Assemblea General

Avui s'ha celebrat la primera assemblea general de la societat.
La temàtica, principalment de caire informatiu, ha versat sobre la fundació, funcionament i objectius de la associació.
També s'ha aprovat la quota de soci per l'any 2018.
Pròximament, en disposar de la informació sobre la quantia de l'assegurança, publicarem en aquesta pàgina els imports finals que els membres hauran d'abonar en funció de la cobertura desitjada.
Els propers dies publicarem també en aquesta pàgina el procediment d'alta per a nous membres.