Fer-se soci

D'acord amb els estatuts de l'associació s'han establert els següents procediments segons el cas:

Nou soci.

D'acord amb els nostres estatuts el primer ens heu d'enviar per correu electrònic còpia del següent document emplenant almanco tots els camps de la pàgina 1.


Un cop signat pels avaladors i aprovada l'adscripció se us remetrà copia a l'adreça de correu electrònic indicada. 

Aleshores podeu procedir a fer l'ingrés segons la modalitat d'assegurança que desitgeu. Podeu veure els detalls en el següent document:Pregam que ens envieu còpia, captura de pantalla o fotografia del justificant de l'ingrés bancari. Els abonaments comprovats abans de les 20h del dimecres es tramitaran perquè sigui efectiva l'assegurança el divendres següent. Si el dimecres fos festiu, es tramitarà el dimarts anterior.


Renovació.

La renovació de l'estat de membre de la SEB no requereix altre tràmit més que l'abonament de la quota de soci. Podeu veure els detalls en el següent document:Pregam que ens envieu còpia, captura de pantalla o fotografia del justificant de l'ingrés bancari. Els abonaments comprovats abans de les 18h del dimecres es tramitaran perquè sigui efectiva l'assegurança el divendres següent. Si el dimecres fos festiu, es tramitarà el dimarts anterior.


Informació de l'assegurança.

L'assegurança es tramitarà a través de la Federació Espanyola d'Espeleologia.
Tota la informació referent al tràmit d'accidents i cobertures detallades la podeu trobar en el document següent: