Papers de la Societat Espeleològica Balear, 6

En aquesta pàgina trobareu els articles corresponents al número 6 de la revista Papers de la Societat Espeleològica Balear (corresponent a l'any 2023). Tots els treballs que apareixen a continuació tenen la consideració de publicats a tots els efectes en la data indicada a cadascun d'ells.

SUMARI 

  • LA CAMPANYA DE ROBERT DE JOLY A MALLORCA L'ANY 1929. UNA VALORACIÓ DES DELS PUNTS DE VISTA ESPELEOLÒGIC I GEOLÒGIC, per Joaquín GINÉS i Angel GINÉS.
    p. 1-18 Download
  • L’AVENC DE SA CASILLA (EL PILAR DE LA MOLA, FORMENTERA), per Francesc GRÀCIA, Juan J. ENSEÑAT, Gabriel SANTANDREU, Carlos Vicente LAGO, Sergi RAMIRO, Enric TORRES, Damià VICENS i Joan J. FORNÓS.
    p. 19-31 Download