Papers de la Societat Espeleològica Balear, 3

El número 3 (2020) de la revista Papers de la Societat Espeleològica Balear, està finalitzat. El formen els articles que podeu consultar i descarregar en format PDF des dels enllaços següents:

Cites: BIBTEX ↓

Portada del número 3 dels Papers de la Societat Espeleològica Balear


SUMARI Download

 • SISTEMA GLEDA-CAMP DES POU (MANACOR, MALLORCA): ESTAT DE LA QÜESTIÓ, per Francesc GRÀCIA, Antoni CIRER, Juan Carlos LÁZARO, John Freddy FERNÁNDEZ, Bernat CLAMOR, Guillem MASCARÓ, Joan PÉREZ, Joan J. FORNÓS, Davide ANSALDI, Dirk BORNEMANN, Nick FRANGLEN, Álvaro GRANELL, Pere GAMUNDÍ i Juan José ENSEÑAT
  p. 1-32 Download
 • ALGUNES OBRES D'É.A. MARTEL PUBLICADES EL PRIMER QUART DEL SEGLE XX: REFERÈNCIES AL CARST I LES COVES DE MALLORCA, per Joaquín GINÉS i Angel GINÉS
  p. 33-45 Download
 • ELS AVENCS DE S'ESQUENA DETS ASES (GALATZÓ, CALVIÀ), per Antoni Rafel VALERO
  p. 47-54 Download
 • EL CRUI DE SES MOLETES (PUIGPUNYENT, MALLORCA), per Vicenç PLA i Juan J. ENSEÑAT
  p. 55-64 Download
 • SOBRECRECIMIENTOS FREÁTICOS EN ESPELEOTEMAS (POS): UNA EXPERIMENTACIÓN CON PLACAS DE VIDRIO (DATOS PRELIMINARES), por Ana ENTRENA, Joan J.FORNÓS, Lluís GÓMEZ-PUJOL y Luis F. AUQUÉ
  p. 65-81 Download
 • LES "RONDAYES DE MALLORCA" DE L'ARXIDUC LLUÍS SALVADOR: UNA APROXIMACIÓ ESPELEOLÒGICA, per Joaquín GINÉS i Ángel GINÉS
  p. 83-92 Download
 • LES CAVITATS LITORALS DE SA PUNTA –PORTOCOLOM– (FELANITX, MALLORCA), 1ª PART. DESCRIPCIÓ, TOPOGRAFIA I ASPECTES GEOMORFOLÒGICS, per Gabriel SANTANDREU, Juan J. ENSEÑAT i Bernat GAVIÑO
  p. 93-113 Download
 • EL NIVELL MARÍ A MALLORCA DURANT EL DARRER INTERGLACIAL (MIS-5): ESTAT DE LA QÜESTIÓ BASAT EN LES DATACIONS D'ESPELOTEMES FREÀTICS, per Joaquín GINÉS, Angel GINÉS, Joan J. FORNÓS, Francesc GRÀCIA, Paola TUCCIMEI, Michele SOLIGO, Bogdan P. ONAC i Victor J. POLYAK
  p.115-132 Download

___

També podeu descarregar tot el volum en un únic fitxer aquí.