Papers de la Societat Espeleològica Balear, 3

En aquesta pàgina trobareu els articles corresponents al número 3 (2020) de la revista Papers de la Societat Espeleològica Balear.
Els documents que trobareu a continuació s'han de considerar publicats a tots els efectes en la data indicada a l'interior.


SUMARI
  • ALGUNES OBRES D'É.A. MARTEL PUBLICADES EL PRIMER QUART DEL SEGLE XX: REFERÈNCIES AL CARST I LES COVES DE MALLORCA, per Joaquín GINÉS i Angel GINÉS Download
  • ELS AVENCS DE S'ESQUENA DETS ASES (GALATZÓ, CALVIÀ), per Antoni Rafel VALERO Download