Què és la SEB?

Som una associació sense ànim de lucre l'objectiu de la qual és l’estudi del carst i de les cavitats subterrànies, l’exploració, topografia i elaboració d’estudis geològics, paleontològics, arqueològics, etnològics i de qualsevol altra caire científic o humanístic.

Aquesta associació sorgeix de la confluència de tres grups espeleològics de les Illes Balears: Grup Nord de Mallorca, Grup Espeleològic EST i Speleo Club Mallorca.

La SEB és membre de la Federación Espeñola de Espeleologia (FEE).

La actual composició de la Junta Directiva és la següent:
President: Francesc Gràcia Lladó
Vicepresident: Antoni Rafel Valero Flores
Secretari: Vicenç Pla Martínez
Tresorer: Damià Vicens Xamena
Vocal: Juan José Enseñat Pons