dimarts, 10 de novembre de 2020

Experimentació amb sobrecreixements freàtics

Cristalls d'aragonit i de calcita observats al microscopi electrònic (UIB)
L'article que avui presentem ens mostra uns resultats, que tot i ser preliminars, resulten molt interessants i prometedors en matèria d'experimentació sobre el terreny.

Els sobrecreixements freàtics en espeleotemes han despertat un gran interès els darrers anys per la informació que ens proporcionen sobre les variacions del nivell de la mar i el canvi climàtic en el passat. Però el mecanisme mitjançant el qual es formen aquestes cristal·litzacions encara està poc estudiat. Un experiment que encara es troba en marxa tracta d'observar el fenomen sobre el terreny i les variables que hi intervenen. Aquí tenim els primers resultats.

Com sempre ho podeu llegir aquí:

SOBRECRECIMIENTOS FREÁTICOS EN ESPELEOTEMAS (POS): UNA EXPERIMENTACIÓN CON PLACAS DE VIDRIO (DATOS PRELIMINARES), por Ana ENTRENA, Joan J. FORNÓS, Lluís GÓMEZ-PUJOL y Luis F. AUQUÉ.