dimecres, 4 de novembre de 2020

El crui de ses Moletes

Interior del crui de ses Moletes (foto: V. Pla)

Avui publiquem una breu nota sobre un fenomen abundant a Mallorca però no excessivament descrit espelològicament: les cavitats d'escletxa. 

D'origen mecànic gravitacional, es presenten habitualment en les proximitats de penya-segats i costers pronunciats. Però aquests espais, de dimensions variables, poques vegades assoleixen recorreguts propers als 190 m del crui de ses Moletes. 

Podeu  trobar tota la informació en l'enllaç següent:

EL CRUI DE SES MOLETES (PUIGPUNYENT, MALLORCA), per Vicenç PLA i Juan J. ENSEÑAT.