dilluns, 30 de desembre de 2019

Morfologies freàtiques i hipogèniques

Volem presentar avui el darrer article sobre les Coves del Drac. 

Es tracta d'un estudi sobre unes formacions peculiars originades dins l'aigua i que tenen relació amb diferents etapes de l'evolució de la cova.

El podeu llegir en el següent enllaç:

MORFOLOGIES FREÀTIQUES I HIPOGÈNIQUES DE LES COVES DEL DRAC, per Francesc GRÀCIA, Juan José ENSEÑAT i Joan J. FORNÓS

Amb aquest treball es tanca el monogràfic que preteníem fer sobre aquestes famoses coves.

Hem trigat més del que ens pensàvem a causa d'inesperades feines sobre el terreny que no varen acabar fins ben entrat aquest any, quan tots esperàvem haver acabat dins de l'anterior. Una tasca d'aquesta magnitud sempre està subjecta a imprevists, però mirant el resultat creiem que ha resultat profitosa.

A la dreta d'aquesta pàgina teniu accés a tots els articles fent clic en el Número 1. Són 15 articles, 260 pàgines, text, imatges, gràfics i taules que concentren gairebé tot el que en sabem a dia d'avui.

No podrem agrair abastament a la propietat la seva col·laboració i sobre tot la paciència que ha tingut permetent-nos l'accés setmana rere setmana. Confiem en que el resultat també sigui del seu grat. 

També hem de fel·licitar als autors, col·laboradors i a tots els que desinteressadament s'han implicat en aquesta obra.


Salut i coves i bones festes!