Papers de la Societat Espeleològica Balear, 1 : Les Coves del Drac


El número 1 (2018) de la revista Papers de la Societat Espeleològica Balear, monogràfic Les Coves del Drac està finalitzat.

Podeu consultar i descarregar el seu contingut, en format PDF, des dels enllaços d'aquesta pàgina.

Cites: BIBTEX ↓


SUMARI
 • EDITORIAL
 • PRÒLEG  
 • PRINCIPALS ETAPES DE L'EXPLORACIÓ I TOPOGRAFIA DE LES COVES DEL DRAC (MANACOR, MALLORCA), per Àngel GINÉS, Gabriel SANTANDREU, Francesc GRÀCIA, Juan José ENSEÑAT i Joaquín GINÉS
  p. 1-20 
 • ASPECTES HISTÒRICS I BIBLIOGRÀFICS DE LES COVES DEL DRAC (MANACOR, MALLORCA), per Joaquín GINÉS i Àngel GINÉS
  p. 21-48 
 • L'ENTORN GEOGRÀFIC, GEOMORFOLÒGIC I GEOLÒGIC DE LES COVES DEL DRAC (MANACOR, MALLORCA), per Joan J. FORNÓS, Lluís GÓMEZ-PUJOL i Guillem MAS
  p. 49-64 
 • NOU PLÀNOL TOPOGRÀFIC DE LES COVES DEL DRAC (MANACOR, MALLORCA), per Juan José ENSEÑAT, Francesc GRÀCIA, Antelm GINARD, Guillem MASCARÓ, Gabriel SANTANDREU, John Freddy FERNÁNDEZ, Miquel TRIAS, Joan PÉREZ, Pere BOVER, Antoni CIRER, Vicenç PLA, Juan Carlos LÁZARO, Damià VICENS, Davide ANSALDI, Francesc Xavier BASCUÑANA, Bernat CLAMOR, Andrés LOZANO, Miquel Àngel PERELLÓ, Miquel Àngel GUAL, Miquel Àngel VIVES, Bernat GAVIÑO, Pere GAMUNDÍ, Moisès BONNIN, Álvaro GRANELL, Nicolás BETTON, Nick FRANGLEN i Dirk BORNEMANN
  p. 65-76 
 • LES COVES DEL DRAC (MANACOR, MALLORCA). DESCRIPCIÓ DELS SECTORS TERRESTRES, per Gabriel SANTANDREU, Juan José ENSEÑAT, Francesc GRÀCIA, Vicenç PLA, Antelm GINARD i Miquel Àngel GUAL
  p. 77-104 
 • LES EXPLORACIONS SUBAQUÀTIQUES A LES COVES DEL DRAC (MANACOR, MALLORCA), per Francesc GRÀCIA, Guillem MASCARÓ, Joan PÉREZ, John Freddy FERNÁNDEZ, Antoni CIRER, Juan Carlos LÁZARO, Davide ANSALDI, Bernat CLAMOR, Miquel Àngel PERELLÓ, Miquel Àngel VIVES, Pere GAMUNDÍ, Álvaro GRANELL, Nicolás BETTON, Dirk BORNEMANN i Nick FRANGLEN
  p. 105-116 
 • EL DRAC SUBAQUÀTIC (COVES DEL DRAC, MANACOR, MALLORCA), per Francesc GRÀCIA, Guillem MASCARÓ, Joan PÉREZ, John Freddy FERNÁNDEZ, Antoni CIRER, Juan Carlos LÁZARO, Davide ANSALDI, Bernat CLAMOR, Miquel Àngel PERELLÓ, Miquel Àngel VIVES, Pere GAMUNDÍ, Àlvaro GRANELL, Nicolás BETTON, Dirk BORNEMANN i Nick FRANGLEN
  p. 117-140 
 • L'ESPELEOGÈNESI DE LES COVES  DEL DRAC (MANACOR, MALLORCA): EVOLUCIÓ DELS CONEIXEMENTS I INTERPRETACIÓ ACTUAL, per Joaquín GINÉS, Angel GINES, Francesc GRÀCIA i Joan J. FORNÓS
  p. 141-164 
 • EL REGISTRE SEDIMENTARI DE LA PART SUBAQUÀTICA DE LES COVES DEL DRAC (MANACOR, MALLORCA), per Alejandro PILARES, Joan J. FORNÓS, Francesc GRÀCIA i Lluís GÓMEZ-PUJOL
  p. 165-180  El registre sedimentari
 • CARACTERITZACIÓ FÍSICO-QUÍMICA DELS LLACS DE LES COVES DEL DRAC (MANACOR, MALLORCA), per Joan J. FORNÓS, Alejandro Pilares, Francesc GRÀCIA i Ana ENTRENA
  p. 181-196 Caracterització físico-química dels llacs
 • MORFOLOGIES FREÀTIQUES I HIPOGÈNIQUES DE LES COVES DEL DRAC, per Francesc GRÀCIA, Juan José ENSEÑAT i Joan J. FORNÓS
  p. 197-214 Caracterització físico-química dels llacs
 • DINÀMICA DE L'ATMOSFERA DELS SECTORS NO TURÍSTICS DE LES COVES DEL DRAC, per Joan J. FORNÓS, Ana ENTRENA i Joaquín GINÉS
  p. 215-222 Dinàmica atmosfèrica
 • ANÀLISI DELS GRAFITS DE LES COVES DEL DRAC (MANACOR, MALLORCA), per Antoni PASQUAL i Maria Esperança NICOLAU
  p. 223-236  El registre sedimentari
 • LES COVES DEL DRAC I EL TURISME A MALLORCA: IMPRESSIONS D'UN GUIA DE LES COVES, per Mateu DURÁN
  p. 237-248  El registre sedimentari
 • LES CAVITATS PROPERES A LES COVES DEL DRAC (MANACOR, MALLORCA): DESCRIPCIÓ I REFLEXIONS SOBRE LA SEVA POSSIBLE RELACIÓ, per Juan José ENSEÑAT, Gabriel SANTANDREU i Francesc GRÀCIA
  p. 249-260 Les cavitats properes
___

També podeu descarregar tot el volum en un únic fitxer aquí.