Papers de la Societat Espeleològica Balear, 2


El número 2 (2019) de la revista Papers de la Societat Espeleològica Balear, està finalitzat. El formen els articles que podeu consultar i descarregar en format PDF des dels enllaços següents:

Cites: BIBTEX ↓
https://drive.google.com/file/d/1BzzCB74ljhkkFSC6ZshdfnWk22xzDWmK/view?usp=sharing

SUMARI 
 • NOVES EXPLORACIONS A L’AVENC D’EN XIM (Pollença, Mallorca), per Tomeu PLOMER i Miguel A. GARCÍA
  p. 1-14 
 • LES COVES DE MALLORCA AL LLIBRE D'ÉDOUARD-ALFRED MARTEL "LA SPÉLÉOLOGIE OU SCIENCE DES CAVERNES" (1900), per Joaquín GINÉS i Angel GINÉS
  p. 15-28 
 • BREUS APORTACIONS A LES COVES DE LA ZONA DE CAN FRASQUET (MANACOR, MALLORCA), per Juan J. Enseñat, Alejandro PILARES i Gabriel SANTANDREU
  p. 29-36 
 • ELS FENÒMENS CÀRSTICS A LES RONDALLES MALLORQUINES D'EN JORDI DES RACÓ: NOTES DE GEOMORFOLOGIA, LINGÜÍSTICA I ETNOGRAFIA, per Lluís GÓMEZ-PUJOL i Maria ROIG LÓPEZ
  p. 37-54 
 • LA COVA DES RANXO DES COLL (SANTA MARIA DEL CAMÍ, MALLORCA). DESCRIPCIÓ, CONTEXTUALITZACIÓ I ASPECTES DESTACATS, per Gabriel SANTANDREU, Juan José ENSEÑAT, Vicenç PLA, Àngel GINÉS, Miquel Àngel GUAL i Bernat GAVIÑO
  p. 55-67
 • SISTEMA PIRATA-PONT-PIQUETA (MANACOR, MALLORCA): ESTAT DE LA QÜESTIÓ, per Francesc GRÀCIA, Antoni CIRER, Juan Carlos LÁZARO, John Freddy FERNÁNDEZ, Bernat CLAMOR, Guillem MASCARÓ, Juan J. ENSEÑAT, Joan J. FORNÓS i Joan PÉREZ
  p. 69-101
___

També podeu descarregar tot el volum en un únic fitxer aquí.