divendres, 31 de maig de 2019

Evidències de rates-pinyades a la Cova des Pas de Vallgornera durant el Pleistocè


Hem tingut coneixement de la publicació en la revista International Journal of Speleology d'un treball a càrrec de varis dels nostres socis en el que es presenten diverses evidències morfològiques i mineralògiques de la presència de rates-pinyades a la Cova des Pas de Vallgornera durant el Pleistocè i que estan relacionades amb les restes paleontològiques que varen ser estudiades fa uns anys.

En la actualitat no consta la presència de cap colònia de quiròpters en aquesta cavitat.

Podeu trobar l'article en el següent enllaç: